Studia podyplomowe

Przedsiębiorczość technologiczna

edycja 2023/2024

Czekamy na Twoje Zgłoszenie!

Zostań uczestnikiem kolejnej edycji studiów

w roku akademickim 2023/2024!

 

Ludzie nie rodzą się z określoną kombinacją cech przedsiębiorczych – można je nabyć w ramach świadomego procesu!

Połączenie dobrego pomysłu, odwagi i determinacji wsparte kompetencjami menedżerskimi, jak i interpersonalnymi pozwala tworzyć i rozwijać nowe, niestandardowe przedsięwzięcia biznesowe. Uwierz w siebie! Dzisiaj nowe technologie zmieniają produkty, modele biznesowe i sposoby funkcjonowania przedsiębiorstw.

Jedyna taka oferta na rynku!

Przedsiębiorczość technologiczna w ramach AGH TechStartup School to pierwsze studia podyplomowe w Polsce tak kompleksowo obejmujące zagadnienia związane z kreowaniem biznesowych kompetencji menedżerów spółek spin-off.

Program studiów w szczególny sposób uwzględnia kluczowe aspekty komercjalizacji wiedzy, a więc przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych, potencjału badawczego instytucji naukowych, w innowacyjne towary i usługi.

Unikalny program studiów, interdyscyplinarność, duży nacisk na aspekty praktyczne, bazowanie na doświadczeniach ekspertów pozwoli słuchaczom studiów nabyć najważniejsze kompetencje i umiejętności przywódcze menedżera komercjalizacji.

0

Modułów tematycznych

0

Praktyczne przedmioty

0

Godzin zajęć

0

Godziny Entrepreneurship LAB

REKRUTACJA

Słuchaczami studiów podyplomowych w AGH mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej inżynierskich lub licencjackich).​
 • Zgłoszenia na studia przyjmowane są drogą elektroniczną na adres: techstart@agh.edu.pl
  W tytule maila należy wpisać ‘Przedsiębiorczość technologiczna – zgłoszenie na studia podyplomowe‘.
 • Do zgłoszenia należy załączyć podpisane i zeskanowane dokumenty:
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat na konto. Maksymalna liczba uczestników to 30 osób.
  • Całkowity koszt studiów podyplomowych: 6 000 zł
  • Opłatę za studia można wnieść w całości lub w podziale na dwie raty po 3000 zł każda – nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w danym semestrze.
  •  Opłat należy dokonywać na rachunek bankowy:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Wydział Zarządzania
ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków

Rachunek bankowy
Bank Pekao S.A. O/Kraków ul. Pijarska 1, 31-015 Kraków
96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
Tytuł przelewu: “TECHSTART II” 720 200 6241 + imię i nazwisko

 

TerminWydarzenie
  
1 czerwca 2023 – 30 września 2023Rekrutacja na studia
październik 2023Inauguracja studiów – zjazd I
październik 2023 – luty 2024Zjazdy w ramach I semestru studiów
marzec 2024 – czerwiec 2024Zjazdy w ramach II semestru studiów
lipiec – sierpień 2024Ostateczne uzyskiwanie zaliczeń. Sesja egzaminacyjna
wrzesień/październik 2024Uroczyste rozdanie dyplomów
 • Zajęcia odbywają się podczas dwudniowych zjazdów, w soboty i niedziele, średnio raz lub dwa razy w miesiącu (sobota 9.00-16.00 i niedziela 9.00-16.00).  

 • Zajęcia trwają 2 semestry. Łącznie w trakcie dwóch semestrów planowane jest 12 zjazdów. 

 • Szczegółowe rozkłady zajęć uczestnicy studiów otrzymują po zakończeniu rekrutacji na daną edycję studiów, ale nie później niż 7 dni przed pierwszym zjazdem. 

 • Edycja studiów 2023/2024 odbywać się będzie w formule hybrydowej to znaczy: 

 • w miesiącach, w których według grafiku zaplanowane zostały dwa zjazdy, jeden ze zjazdów realizowany będzie w formie zdalnej.  

 • poza zjazdami z góry zaplanowanymi w formie zdalnej każdy z uczestników studiów podyplomowych będzie miał możliwość, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu, uczestniczyć w zjazdach w sposób zdalny 3 razy w ciągu trwania studiów. W tych przypadkach zajęcia prowadzone będą w formule hybrydowej – stacjonarnie z możliwością zdalnego dostępu do transmisji audiowizualnej.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie poszczególnych przedmiotów i uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów. Ocena końcowa jest wynikiem średniej z uzyskanych ocen cząstkowych. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!

Organizator

Mecenat

InnoAGH

Partnerzy

PROGRAM STUDIÓW

Projektowanie biznesu
Projektowanie biznesu

Nelson Mandela słusznie wskazywał, że wizja bez implementacji to halucynacja. Obok pomysłu potrzebny jest też plan i projekt biznesu.

Zarządzanie startupem
Zarządzanie startupem

Sukces przedsiębiorstwa to także, a może przede wszystkim umiejętność zarzadzania jej codzienną działalnością i podstawowymi procesami.

Pawo
Prawo

Proces komercjalizacji innowacyjnych pomysłów nierozerwalnie związany jest z szeregiem formalności, których spełnienie można uznać za warunek konieczny sukcesu przedsięwzięcia.

finanse
Finanse

Przychody, koszty, wpływy, wydatki, instrumenty i źródła finansowania – jeżeli chcesz rozwijać firmę, musisz znać i rozumieć te zagadnienia.

 • Modelowanie biznesowe
 • Innowacje i kreatywność w biznesie
 • Design thinking & service design
 • Agendy badawcze w funkcji fazy rozwoju startupu
 • Zarządzanie strategiczne i operacyjne firmą
 • Skalowaniem startup-u. Największe ryzyka oraz sposoby zarządzania zmianą i kryzysem
 • Zarządzanie projektami i metodyki zwinne
 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • Prawo cywilne i procedury cywilne, umowy w obrocie gospodarczym
 • Prawo pracy
 • Prawo własności intelektualnej
 • Rachunkowość finansowa i zarządcza
 • Podatki i inne obciążenia
 • Wycena projektu biznesowego
 • Źródła finansowania
Rozwój kompetencji menedżerskich
Rozwój kompetencji menedżerskich

Każda organizacja potrzebuje lidera.
Osobę, która będzie frontmanem – twarzą firmy, ale także przykładem i wsparciem dla jej zespołu.

Rozwój organizacji
Rozwój organizacji

Założenie startupu to z pewnością spore wyzwanie, ale jego utrzymanie oraz rozwój także wymagają szeregu kompetencji i sporej dawki wiedzy.

marketing i media relations
Marketing i media relations

Przemyślany pomysł biznesowy to fundament, ale budowanie silnej marki i marketing zapewnia również istotnie wspiera dopływ klientów i rozwój firmy.

Przedsiębiorczy LAB
Przedsiębiorczy LAB

Czasem jeden przykład, pokazanie odmiennej perspektywy, krótka rozmowa, spostrzeżenie czy doświadczenie potrafią zmienić podejście i wynieść firmę na nowy poziom.

 • Komunikacja i budowanie relacji z klientem
 • Rola przywództwa w organizacjach innowacyjnych
 • Wystąpienia publiczne i pitching
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w startupie
 • Employer branding
 • Budowanie i rozwój zespołu kreatywnego
 • Kreowanie wizerunku marki i strategie marketingowe
 • PR i media relations

Przedsiębiorczy LAB to zajęcia laboratoryjne, które obejmować będą spotkanie networkingowe, spotkania z praktykami, success story, gry symulacyjne (biznesowe) czy wizyty studyjne. Nie zabraknie również paneli dyskusyjnych z menedżerami dużych, średnich, małych i mikro firm technologicznych oraz środowiskiem startupowym.

Kadra

Piotr Bucki
Piotr Bucki
Trener wystąpień publicznych i komunikacji interpersonalnej

Architekt, który zamiast budynków woli projektować zdania. Aktor, który scenę teatralną zamienił na sale szkoleniowe i spotkania z widownią na konferencjach. Psycholog, który lubi badać i ciągle zadaje sobie pytanie, „skąd wiem, to co wiem?”.

Od 17 lat uczy ludzi projektować komunikację w rożnych wymiarach. Zawsze bazuje przy tym na psychologii poznawczej i neuronaukach. Sprawdzał teorie w praktyce pracują z firmami w Australii, Austrii, Słowenii, Chile, Mołdawii, Włoszech i Polsce. Autor książek, „Porozmawiajmy o komunikacji”, „Złap równowagę” i ostatnio wydanej „Viral”. Przetłumaczył 12 książek z zakresu poradnictwa i psychoterapii. Współpracował z Malemanem, Charakterami, Dolce Vita i Mother Mag. Jego wystąpienie na TEDx SGH obejrzano w sieci ponad 95 tysięcy razy. Od ponad 8 lat związany z WSB, gdzie projektuje kierunki i wykłada, głównie w obszarze brandingu, marketingu i komunikacji. Wykłada też na USWPS, SGH i Akademii Leona Koźmińskiego.

Szkoli w Allegro, Dynatrace, Santadnerze, Nordea IT. Wspólpracuje z Europejską Agencją Kosmiczną i GNSSA, gdzie współtworzy programy szkoleniowe dla startupów i konsultantów.

Marek Kapturkiewicz
Marek Kapturkiewicz
Co-founder, Investor & Partner | Innovation Nest

Współzałożyciel, inwestor i partner w Innovation Nest – funduszu seed/VC oraz współzałożyciel SPIN – Szkoły Przedsiębiorczości Innovation Nest ; poprzednio m.in. wieloletni członek zarządu, COO i wiceprezes Grupy Onet.pl oraz dyrektor promocji i rozwoju produktu Tymbark S.A.; posiada bogate doświadczenie, internetowe, marketingowe, mediowe, technologiczne i inwestycyjne; inżynier – konstruktor (elektronik, informatyk) z wieloletnią praktyką w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie; absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki oraz studiów biznesowych w w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu; członek Rady Programowej Fundacji Startup Poland.

Wojciech Kowalik
Wojciech Kowalik
Wydział Zarządzania | AGH w Krakowie

Z wykształcenia i zawodu socjolog, z zamiłowania entuzjasta kreatywnego wykorzystania danych oraz technologii cyfrowych w życiu społecznym. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Na co dzień zajmuje się badaniami społecznymi i ewaluacyjnymi, między innymi jako pracownik Wydziału Zarządzania AGH, a także doradztwem w zakresie marketingu internetowego i analityki cyfrowej. Jako trener i dydaktyk prowadzi zajęcia na kilku kierunkach studiów I i II stopnia, a także na studiach podyplomowych i dedykowanych szkoleniach (m. in. z zakresu metod badawczych, analityki w HR i wykorzystania design thinking w zarządzaniu). Naukowo interesują go zagadnienia związane ze społecznymi i kulturowymi aspektami przemian wynikających z rozwoju technologicznego. Zajmuje się także tematyką zarządzania partycypacyjnego. W ciągu ostatnich 12 lat brał udział w kilkudziesięciu projektach badawczych i wdrożeniowych. Autor licznych publikacji, ekspertyz i raportów badawczych.

Dominik Kowal
Dominik Kowal
CEO | Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o.

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Absolwent dwóch kierunków – Fizyki Technicznej oraz Zarządzania w AGH, w Krakowie. Pracownik naukowy Wydziału Zarządzania AGH. Ekspert w zakresie przedsiębiorczości, zarządzania projektami innowacyjnymi oraz komercjalizacji wiedzy i technologii.
Od 2011 r. związany z Centrum Transferu Technologii AGH – Z-ca Dyrektora ds. przedsiębiorczości akademickiej. Od 2012 r. w Zarządzie Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o., spółce celowej AGH, odpowiedzialnej za tworzenie startupów technologicznych, a tym samym rozwijanie biznesu opartego na wiedzy i nowoczesnych technologiach, w tym własności intelektualnej AGH. Absolwent rządowego programu stażowo-szkoleniowego TOP 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda w USA.

Łukasz Wściubiak
Łukasz Wściubiak
Rzecznik patentowy | Prawnik

Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po odbyciu aplikacji zawodowej w 2011 r. wpisany na listę rzeczników patentowych prowadzoną przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Autor i prowadzący wielu szkoleń z zakresu prawa własności intelektualnej jak i prawa cywilnego. W szczególności z zakresu zarządzania prawami własności intelektualnej, ochroną utworów w prawie autorskim, procedur patentowych, roli prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji dla przedsiębiorców, ochrony znaków towarowych i wzornictwa przemysłowego, a także szeroko rozumianego transferu technologii, w tym sprzedaży i licencjonowaniu praw autorskich, patentów czy poufnego know-how. Szkolenia oraz doradztwo z wyżej wymienionego zakresu realizował m.in. na rzecz Politechniki Krakowskiej, Politechniki Wrocławskiej (Wrocławskie Centrum Transferu Technologii), Górnośląskiej Agencji Promocji Przedsiębiorczości, KGHM Cuprum, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Staropolskiej Izby Przemysłowo Handlowej, Fundacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Instytutu Fizjologii Roślin PAN w Krakowie oraz licznych przedsiębiorców z Małopolski i nie tylko . Autor szkolenia e-learning’owego dla przedsiębiorców z zakresu znaczenia ochrony własności intelektualnej w prowadzonej działalności gospodarczej. Wykładowca przedmiotów związanych z ochroną własności intelektualnej na Politechnice Krakowskiej. Autor publikacji m.in.: “Dobre obyczaje w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym”, „Przegląd Prawa Handlowego”, 11/2007; „Własność intelektualna warunkiem sukcesu”, „Innowacyjny start”, 1/2009; „Komercjalizacja własności intelektualnej” NOWATOR XXI, 2/2009; “Własność intelektualna w 7. Programie Ramowym – umowa o grant” „Euroekspert”, 3/2009; „Użycie cudzego znaku towarowego w reklamie – wybrane orzecznictwo TS.”; „Glosa” 1/2010; „Użycie cudzego znaku towarowego w reklamie” „Księga Pamiątkowa z okazji 100-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce” 2018 r.

Arkadiusz Kustra
Arkadiusz Kustra
Senior konsultant | Wykładowca

Ekspert z zakresu szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej, matematyki finansowej, wyceny przedsiębiorstw i pozyskiwania finansowania. Z dużym sukcesem prowadzi warsztaty i szkolenia dla zarządów i wyższej kadry menedżerskiej, w tym zajęcia na kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych z tematów: zarządzanie w przedsiębiorstwie oraz wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu. Doradza przy opracowywaniu systemów controllingu i planowania finansowego.

Profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów. Konsultant ds. rozwiązań w zakresie controllingu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej oraz w zakresie controllingu i rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie Polontex w Częstochowie, kierownik ds. merytorycznych studiów podyplomowych „Zarządzanie międzynarodowymi przedsięwzięciami górniczymi” dla KGHM Polska Miedź SA. Doradca ekonomiczny rady nadzorczej firmy Trapez Carbo Sp. z o.o. w Krakowie. Posiada uprawnienia samodzielnego księgowego oraz uprawnienia głównego księgowego.

Lilla Knop
Lilla Knop
Politechnika Śląska

Profesor Politechniki Śląskiej, Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Śląskiej. Autorka ponad 100 publikacji z obszaru zarządzania strategicznego, zarządzania innowacjami i sieci międzyorganizacyjnych, w tym szczególnie klastrów. Kierowała i koordynowała 8 projektami badawczymi i wdrożeniowymi. Była wykonawcą i ekspertem w kilku projektach międzynarodowych oraz kilkunastu krajowych, autorem lub współautorem kilkudziesięciu strategii przedsiębiorstw i organizacji publicznych. Jest członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa TNOiK, członkiem Komisji PAN, Oddział Śląski, Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji woj. śląskiego oraz Śląskiej Rady Innowacji.

Marcin Bielówka
Marcin Bielówka
CEO | INNOventure Sp. z o.o.
Marta Małasiewicz
Marta Małasiewicz
Radca prawny | Doradca podatkowy

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2012 roku Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Praktykę zawodową prowadzi w ramach kancelarii radcy prawnego, doradcy podatkowego w Krakowie („Kancelaria”), świadcząc usługi prawne w szczególności na rzecz podmiotów realizujących projekty innowacyjne finansowane lub współfinansowane z bezzwrotnej pomocy finansowej pochodzącej z budżetu UE oraz z budżetu krajowego, jak również ze środków prywatnych.

Wśród klientów kancelarii jest KIC InnoEnergy community (grupa spółek kapitałowych z siedzibami z 5 krajach UE), której głównym przedmiotem aktywności jest koordynowanie i zarządzanie działalnością prowadzoną w ramach polskiego Węzła Wiedzy i Innowacji, poprzez inicjowanie, wdrażanie oraz prowadzenie projektów w obszarze zrównoważonej energii w zakresie projektów innowacyjnych, business creation oraz edukacji. Ponadto aktywnie współpracuje z Krakowskim Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o., spółką celową przy Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, udzielając wsparcia prawno-podatkowego w zakresie realizowanych tam projektów, związanych z obsługą projektów innowacyjnych. Niezależnie od powyższego świadczy pomoc prawną w ramach pionu Kwestury Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz w toku bieżącej działalności dla Start-upów objętych portfelem inwestycji jej Mocodawców.

Zyta Machnicka
Zyta Machnicka
CEO | Lightness

CEO, główny strateg i trener w hubie edukacyjnym Lightness oraz autorka bloga CandidateExperience.pl. Współpracuje z wielkimi i małymi organizacjami, które chcą: szybciej rekrutować kandydatów, mocniej angażować pracowników oraz lepiej się komunikować z nimi na co dzień. Takich projektów edukacyjnych ma na koncie przeszło 200. W branży HR działa od ponad dekady i jest twarzą polskiego employer brandingu. Pomysłodawczyni i współorganizatorka EBMASTERS, ogólnopolskiej społeczności praktyków i pasjonatów employer brandingu; EB wprowadziła również na uczelnie jako organizatorka pierwszych w kraju studiów podyplomowych z tego zakresu – na AGH w Krakowie (gdzie jest również współorganizatorką i opiekunem merytorycznym studiów podyplomowych Trendwatching & Future Studies). Prelegentka topowych konferencji branżowych i jurorka najważniejszych ogólnopolskich konkursów z zakresu EB i HR. Uznana za Osobowość roku Employer Branding 2019 przez jury konkursu Employer Branding Stars oraz wyróżniona tytułem Tygrysa Biznesu 2018 przez Fundację Pro Progressio. Wierzy, że każdą firmę stać na bycie lepszym pracodawcą. I ma na to dowody.

Bartosz Józefowski
Bartosz Józefowski
Wicedyrektor Działu Parku | Krakowski Park Technologiczny

Wicedyrektor Działu Parku w Krakowskim Parku Technologicznym. Koordynuje prace związane z ofertą KPT dla Przemysłu, prowadzi akcelerator KPT ScaleUp przygotowujący startupy technologiczne do współpracy z przemysłem i komercjalizacji prac B+R. Przez ponad 2 lata zasiadał w zarządzie funduszu inwestycyjnego FZKPT, który w swoim portfolio ma takie spółki jak Synerise, Husiarion, DrOmnibus. Wcześniej prowadził Inkubator Krakowskiego Parku Technologicznego. Jest uznanym ekspertem środowiska startupowego mającym na koncie liczne wystąpienia konferencyjne, publikacje „Raport startupowy Kraków 2017 i 2018”. „Inkubacja czy akceleracja. Dylematy instytucji otoczenia biznesu”. Jest ambasadorem regionalnym fundacji Startup Poland, współzałożycielem fundacji wspierającej #omgkrk. Prowadzi wykłady na AGH, KSB UEK oraz gościnnie wykładał na UEK, AGH, WSE. Doradzał i szkolił pomysłodawców w ramach wielu projektów KPT ale także w ramach indywidualnych konsultacji.

Paweł Brodziński
Paweł Brodziński
CEO | Lunar Logic

Doświadczony lider zespołów tworzących oprogramowanie. W swojej karierze zarządzał zespołami od kilku do 150 inżynierów. Formalnie jest prezesem Lunar Logic. Formalnie, bo Lunar Logic jest organizacją, która funkcjonuje bez menadżerów jakiegokolwiek szczebla. I nie jest to jedyna rzecz, która jest w Lunarze nietypowa. Jest pionierem zarówno w obszarach tzw. organizational design (m.in. Radical Self-Organization) jak i organizacji pracy (m.in. Portfolio Kanban, pierwsze wdrożenie Kanbana w IT w Polsce). Paweł jest popularnym prelegentem na konferencjach w kraju i za granicą. Pod adresem brodzinski.com można znaleźć jego bloga gdzie dzieli się swoimi doświadczeniami.

Karolina Latos
Karolina Latos
HR Manager | FreshMail

Absolwentka wydziału Zarządzania Akademii Górniczo Hutniczej. Od 8 lat związana z branżą marketingową i IT. Od 3 lat HR Manager w firmie FreshMail, na co dzień wspierająca Liderów w budowaniu zespołów i kształtowaniu procesów. Razem z Marcinem Grochowiną tworzy projekt Agile Nuts, w którym pomagają zespołom przechodzić przez proces zmiany, kształtować procesy oraz promują zwinne podejście do pracy. Prelegent na konferencjach i meetupach m.in.InternetBeta Conference, EB Masters, Segfault, Scrum Evening Kraków. Certyfikowany facylitator. Mówi o sobie: ” Praca HRowca to dla mnie przede wszystkim rozmowa i działanie. Wiele godzin przepracowanych zarówno z pojedynczymi osobami, jak i z całymi zespołami. Bliskie są mi Agile i Scrum, z których czerpię i których wartości są dla mnie podstawą w mojej pracy. Jestem fanką talentów Gallupa i z chęcią dbam o ich rozwój zarówno u siebie, jak i u innych. W codziennej pracy facylituje spotkania, wspieram procesy scrumowe bezpośrednio współpracując ze Scrum Masterami, dbam o rozwój i rekrutację pracowników.

Marcin Aks Grochowina
Marcin Aks Grochowina
Scrum Master i Agile Coach | FreshMail

Certyfikowany Scrum Master (PSM I), Product Owner (PSPO I) i facylitator. Absolwent zarządzania na Akademii Górniczo-Hutniczej, elektronicznego przetwarzania informacji na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz informatyki na Akademii Pedagogicznej. Z branżą IT związany od ponad 10 lat. Posiada doświadczenie w budowaniu zespołów i zarządzaniu projektami. Obecnie jako Scrum Master i Agile Coach we FreshMailu wspiera organizację w jej zwinnej transformacji. Razem z Karoliną Latos tworzy projekt Agile Nuts, w którym pomagają zespołom przechodzić przez proces zmiany, kształtować procesy oraz promują zwinne podejście do pracy. Prelegent na konferencjach i meetupach, m.in. InternetBeta Conference, Segfault, Agile Swarming, DesignWays Conf, EB Masters, XRAii. Mentor w programie Tech Leaders 2019. Jest scrumowym fanatykiem i ewangelistą Agile’a. Wierzy w kulturę eksperymentu. Wyznaje zasadę “Collaborate & Listen”

Bartosz Dembiński
Bartosz Dembiński
Trener ds. PR i komunikacji | Bartosz Dembiński PR Komunikacja

PR-owiec, trener i wykładowca, specjalista w dziedzinie szeroko rozumianej komunikacji. Ma dziesięcioletnie doświadczenie w public relations i marketingu. Przez niemal osiem lat był rzecznikiem prasowym jednej z najlepszych polskich uczelni – Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a przez ponad dwa lata copywriterem w agencji reklamowej Hand Made. Od kilku miesięcy prowadzi własną firmę – Bartosz Dembiński PR•Komunikacja (www.bartoszdembinski.pl). Doradza firmom i instytucjom, jak komunikować się profesjonalnie skutecznie. Na AGH stworzył od podstaw znakomicie oceniane przez dziennikarzy i nagradzane biuro prasowe. Na jego koncie jest ponad trzy tysiące wypowiedzi w mediach. Prowadzony przez niego profil AGH na Facebooku był najbardziej angażującą stroną (spośród wszystkich polskich uczelni) przez kilka lat. Zdobył kilka branżowych nagród (m.in. Grand Prix w konkursie „Kryształy PR-u” 2015 czy „Wyróżnienie za wzorową współpracę z mediami” przyznane przez redakcję Polskiej Agencji Prasowej). Jako trener przeprowadził kilkanaście szkoleń z zakresu m.in. PR kryzysowego czy komunikacji marek w mediach społecznościowych. Jako copywriter pracował dla takich marek, jak: Idea Bank, Kompania Piwowarska (Kozel, Książęce), Hoop Cola, Arctic+ czy Hutchinson. Prowadzi zajęcia z przedmiotu „Media relations” w Instytucie Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Jest absolwentem socjologii na Wydziale Humanistycznym AGH oraz dziennikarstwa na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

Katarzyna Klimkiewicz
Katarzyna Klimkiewicz
Wydział Zarządzania | AGH w Krakowie

dr inż. Katarzyna Klimkiewicz jest zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Zarządzania AGH. Doktor nauk ekonomicznych specjalizujący się w zarządzaniu ludźmi oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR). Zajmuje się integrowaniem CSR w rozwoju przedsiębiorstwa oraz projektowaniem strategii zarządzania ludźmi zgodnych z założeniami CSR. Kierownik studiów podyplomowych na AGH Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa, stypendystka DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst), laureatka konkursu Verba Veritatis za najlepsze prace z zakresu etyki biznesu.